SARA V-3 & PATRIARK V-2-utbildning

En nyhet för 2022 är att MKFB genomför utbildningar i SARA V-3 och PATRIARK V-2 för yrkesverksamma inom socialtjänsten, polisen, andra
skyddade boende och kvinnojourer etc. Utbildningarna sker fortlöpande så ta kontakt med oss för att hitta ett datum som fungerar för er. Vi genomför utbildning med ett minimum antal på 6 personer. Vi som håller i utbildningen är certifierade i att genomföra utbildningar av H. Belfrage.


Nästa utbildningstillfälle:

21 september SARA-V3,  kl 08.30-16.00, Västerås.

22 september PATRIARK-V2 kl 08.30-16.00, Västerås.


 

Önskar ni utbildning i höst? Ta kontakt via anmälningsformuläret så skickar vi information om när vi planerar höstens datum.

Utbildningen sker i Västerås i lokal med gångavstånd till tågstationen . 

Kostnad: 3500 kr för SARA V-3 eller PATRIARK V-2 (inkl. moms). I priset ingår manualer, certifikat, utbildningsmaterial och fika. 
Lunch går att köpa på plats! Kursavgiften faktureras i efterhand.

Vill ni har mera information är ni välkomna att ringa 073-9627961.

Kurser & utbildningar

PATRIARK-V2 – bedömning av risk för hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett större och mer omfattande problem än vad många tidigare har trott. Problemområdet är invecklat och känsligt, och offren är vanligtvis mycket sårbara unga flickor under inträdande i puberteten. Denna utbildning ger vägledning i hur man professionellt bör bedöma och hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld.

SARA-V3 – Bedömning av risk för partnervåld

Partnervåld är ett stort samhällsproblem där våldet som regel är repetitivt och gränsöverskridande till sin natur. Såväl polis som sociala myndigheter, frivilliga organisationer och andra aktörer i rättskedjan behöver verktyg för att bedöma risker och hot på ett adekvat sätt. Denna utbildning ger vägledning i hur man professionellt bör bedöma och hantera risker vid hot om partnervåld. 

Kontakta MKFB

Telefon: 0766-55 55 59
kontakt@mkfb.se