SARA V-3 & PATRIARK V-2-utbildning

MKFB genomför utbildningar i SARA V-3 och PATRIARK V-2 för yrkesverksamma inom socialtjänsten, polisen, andra
skyddade boende och kvinnojourer etc.  Vi genomför utbildning med ett minimum antal på 5 personer. Vi som håller i utbildningen är certifierade i att genomföra utbildningar av H. Belfrage. Vid bokning av större grupper (minst 10 personer) erbjuder vi ett rabatterat pris. Vi har även möjlighet att komma till er då för att hålla i utbildningen. Ta kontakt med oss för mera information.

 

Nästa utbildningstillfälle:

20 April SARA-V3 kl 08.30-16.00

21 April PATRIARK-V2-kl V2 08.30-16.00

Observera att anmälan är bindande 2 veckor innan datumet för utbildningen. Dvs ev. ombokningar/avbokningar kan ske tills det återstår 14 dagar. Därefter kommer en avgift faktureras för våra lokal, fika- och manualomkostnader vid ombokning/avbokning. 

Det går alltid bra att anmäla sig då det återstår kortare tid än 14 dagar med reservation för ovanstående.

Om MKFB av någon anledning skulle behöva flytta på datumet/ställa in utbildningen då det återstår mer än 14 dagar debiteras ingen kostnad för de anmälda.

Utbildningarna sker i lokal med gångavstånd till tågstationen/centrum . 

Kostnad: 3500 kr för SARA V-3 eller PATRIARK V-2 (inkl. moms). I priset ingår manualer, certifikat, utbildningsmaterial och fika. 

Lunch går att köpa på plats! Kursavgiften faktureras i efterhand.

Vill ni har mera information är ni välkomna att ringa.

Kurser & utbildningar

PATRIARK-V2 – bedömning av risk för hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett större och mer omfattande problem än vad många tidigare har trott. Problemområdet är invecklat och känsligt, och offren är vanligtvis mycket sårbara unga flickor under inträdande i puberteten. Denna utbildning ger vägledning i hur man professionellt bör bedöma och hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld.

SARA-V3 – Bedömning av risk för partnervåld

Partnervåld är ett stort samhällsproblem där våldet som regel är repetitivt och gränsöverskridande till sin natur. Såväl polis som sociala myndigheter, frivilliga organisationer och andra aktörer i rättskedjan behöver verktyg för att bedöma risker och hot på ett adekvat sätt. Denna utbildning ger vägledning i hur man professionellt bör bedöma och hantera risker vid hot om partnervåld. 

Kontakta MKFB

Telefon: 0766-55 55 59
kontakt@mkfb.se

Referenser

”Föreläsarna var väldigt engagerade och kunniga. Bra med filmklipp som introducerade. Bra att den var på plats- öppnande upp för bra samtal. Bra att det var mycket fokus på personlighetsstörningar. De riktiga fallbeskrivningarna gjorde det hela mer verkligt. Bra storlek på grupp och bra med godis, kaffe :-)”

Socialsekreterare från grupp ca 15 personer från Socialtjänsten i Strängnäs Kommun

”Professionella utbildare som har lång praktisk erfarenhet av risk och hot bedömningar Sara och Patriark. Bra upplägg med mindre grupper.”

Verksamhetschef/Tillförordnad föreståndare Mariagården

”Det märktes att föreläsarna var genuint intresserade och engagerade i ämnet. Bra med riktiga ärenden som man kan koppla teorin till. Väldigt intressant att lyssna på. Bra med powerpoint och filmklipp.”

Socialsekreterare från grupp ca 15 personer från Socialtjänsten i Strängnäs Kommun