SARA V-3 & PATRIARK V-2-utbildning

MKFB genomför utbildningar i SARA V-3 och PATRIARK V-2 för yrkesverksamma inom socialtjänsten, polisen, andra skyddade boende och kvinnojourer etc. Utbildningarna sker i Västerås. Vi genomför utbildning med ett minimum antal på 5 personer. Vi som håller i utbildningen är certifierade i att genomföra utbildningar av H. Belfrage. Vid bokning av större grupper (minst 10 personer) erbjuder vi ett rabatterat pris. Vi har även möjlighet att komma till er då för att hålla i utbildningen. Ta kontakt med oss för mera information.

Varför ska man välja oss som utbildare?

I vårt upplägg vänder vi oss till de som aktivt arbetar mer med brottsoffer mer än gärningspersoner. Vi går igenom hur man kan insamla material till sin hot och risk-bedömning utöver samtal med brottsoffer då man saknar tillgång till gärningspersonen. I SARA-V3 går vi igenom samtliga personlighetsstörningar för att ge deltagarna kunskap om hur dessa påverkar en riskbedömning eller hur de påverkar sårbarhetsfaktorer hos ett brottsoffer. Det är därmed fördelaktigt att gå SARA-V3 innan PATRIARK-V2 hos oss då vi inte går in lika mycket på personlighetsstörningar i PATRIARK-V2 utbildningen.

Nästa utbildningstillfälle:

10 april 08.30-16.00 SARA-V3 UTBILDNING I VÄSTERÅS

11 april 08.30-16.00 PATRIARK-V2 UTBILDNING I VÄSTERÅS

Plats: B26- Coworking and meetings, Port-Anders gata 9, Västerås

Observera att anmälan är bindande 2 veckor innan datumet för utbildningen. Dvs ev. ombokningar/avbokningar kan ske tills det återstår 14 dagar. Därefter kommer en avgift på 1400kr (inkl. moms) per anmäld deltagare faktureras för våra lokal, fika- och manualomkostnader vid ombokning/avbokning. 

Det går alltid bra att anmäla sig då det återstår kortare tid än 14 dagar med reservation för ovanstående.

Om MKFB av någon anledning skulle behöva flytta på datumet/ställa in utbildningen då det återstår mindre än 14 dagar debiteras ingen kostnad för de anmälda.

Utbildningarna sker i lokal med gångavstånd till tågstationen/centrum i Västerås . 

Kostnad: 1 oktober 2023 kommer kostnaden för SARA-V3 och PATRIARK-V2 att höjas från 3500kr till 4200kr (Inkl moms) pga ökade omkostnader för manual, lokal samt fika utifrån den rådande inflationen. I priset ingår manualer, certifikat, utbildningsmaterial och fika. Kursavgiften faktureras i efterhand. 

Lunch går att köpa på plats! 

Vill ni har mera information är ni välkomna att ringa.

Kurser & utbildningar

PATRIARK-V2 – bedömning av risk för hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett större och mer omfattande problem än vad många tidigare har trott. Problemområdet är invecklat och känsligt, och offren är vanligtvis mycket sårbara unga flickor under inträdande i puberteten. Denna utbildning ger vägledning i hur man professionellt bör bedöma och hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld.

SARA-V3 – Bedömning av risk för partnervåld

Partnervåld är ett stort samhällsproblem där våldet som regel är repetitivt och gränsöverskridande till sin natur. Såväl polis som sociala myndigheter, frivilliga organisationer och andra aktörer i rättskedjan behöver verktyg för att bedöma risker och hot på ett adekvat sätt. Denna utbildning ger vägledning i hur man professionellt bör bedöma och hantera risker vid hot om partnervåld. 

Kontakta MKFB

Telefon: 0766-55 55 59
kontakt@mkfb.se

Referenser

”Föreläsarna var väldigt engagerade och kunniga. Bra med filmklipp som introducerade. Bra att den var på plats- öppnande upp för bra samtal. Bra att det var mycket fokus på personlighetsstörningar. De riktiga fallbeskrivningarna gjorde det hela mer verkligt. Bra storlek på grupp och bra med godis, kaffe :-)”

Socialsekreterare från grupp ca 15 personer från Socialtjänsten i Strängnäs Kommun

”Professionella utbildare som har lång praktisk erfarenhet av risk och hot bedömningar Sara och Patriark. Bra upplägg med mindre grupper.”

Verksamhetschef/Tillförordnad föreståndare Mariagården

”Det märktes att föreläsarna var genuint intresserade och engagerade i ämnet. Bra med riktiga ärenden som man kan koppla teorin till. Väldigt intressant att lyssna på. Bra med powerpoint och filmklipp.”

Socialsekreterare från grupp ca 15 personer från Socialtjänsten i Strängnäs Kommun

”Utbildningen var mycket bra. (Har varit på många och har mycket att relatera till). Väldigt generöst med få deltagare/gång så man både får
möjlighet och vågar prata själv, vilket är svårt i stor grupp. Jag var lite skeptiskt från början, en-dags utbildning i så pass tunga och viktiga ämnen kändes lite som kom och betala och hej då. Gick väldigt nöjd hem. Känner mig inte som expert men novis som kommer våga. Jag har en känsla att det är inte nackdel att ha jobbat 17 år på rättspsyk som sjuksköterska. Det har hänt många gånger att kvinnor frågat mig hur visste du att han kommer säga eller göra det…”

Verksamhetsansvarig Rumsjouren Stockholm AB.

”Tack för erat besök hos oss! Jag upplevde utbildningen i sin helhet som väldigt intressant och att ni lyckades hålla mitt intresse uppe under hela utbildningens gång. Jättebra upplägg! Tack!”

Krica behandling & utbildning AB

”Tydligt, genomtänkt, intressant, kunskapsberikande, engagerade föreläsare, bra med regelbundna pauser, rekommenderas!”

Eva Holm VC/Föreståndare Villa Bergerska