Översätt den här sidan

2018 dödades 22 kvinnor av en närstående. Det är 22 stycken för många !


Dödligt våld mot kvinnor

"Under 2018 konstaterades 26 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation vid tidpunkten för brottet eller tidigare. Det utgör närmare en fjärdedel (24 %) av samtliga fall av dödligt våld under året. Jämfört med 2017 är det 15 fler fall av dödligt våld i en parrelation, och även en större andel av det dödliga våldet totalt.

Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation uppgick till 22 fall 2018, vilket motsvarar 67 procent av samtliga fall av dödligt våld med kvinnliga offer under året. Dödligt våld mot män i en parrelation uppgick till 4 fall 2018, vilket utgjorde 5 procent av samtliga fall av dödligt våld med manliga offer."

Källa: Brottsförebyggande rådet


Vår kompetens

Sedan 2013 har MKFB hjälpt hundratals kvinnor, barn och husdjur till ett liv fritt från våld eller hot om våld. Därmed vet vi att många kvinnor som bryter upp från våldsamma relationer också ofta drabbas av psykosomatiska symptom, depressioner, ångest- samt sömnproblematik som ofta är en konsekvens av våldet. Vår erfarenhet är att kvinnor med funktionsvariationer kan vara extra utsatta om de inte får rätt stöd och hjälp under och efter uppbrottsprocessen. MKFB har därför handplockat all personal med stor omsorg utifrån deras höga kompetens och långa erfarenheter inom akutpsykiatri, socialpsykiatri, öppenvårdspsykiatri, LSS och missbruksbehandling. Utöver detta har all personal lång erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer. Samtliga som arbetar på MKFB är utbildade i att genomföra hot- och riskbedömningar med flera metoder, så som SARA, PATRIARK, SAM och FREDA. MKFB´s ledning besitter med magisterexamen samt kandidatexamen i psykologi med inriktning hälsopsykologi.

Säkerhet & Stöd

Vi skyddar och stöttar kvinnor och barn som lever under hot pga av våld i nära relation, hedersrelaterad våldsproblematik eller som drabbats av ett annat brott och är i behov av skydd. MKFB har flertalet gånger arbetat med klienter som  utöver sekretessmarkering samt skyddad folkbokföring fått fingerade uppgifter. Boendet är bemannat med  personal dygnet runt. Huset har ett avancerat skalskydd, kameraövervakning och vi har överfallslarm m.m. 

Processen att bryta sig loss från våldsamma relationer är ibland komplex och kräver både korta och långsiktiga insatser. För vissa kvinnor finns ett behov av att snabbt lämna relationen och att snabbt få gå vidare i sitt nya liv. Vissa kvinnor kan ha blivit väldigt nedbrutna av sin utsatthet, då är det viktigaste behovet att få hjälp med sitt mående, så att hon tillslut ska bli stark nog att stå på egna ben och komma vidare. Denna process är högst individuell och MKFB arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Många gånger efter avslutad placering fortsätter vi att stötta kvinnan för att bibehålla det hon uppnått under sin process.

Vi vet att det inte är lätt att lämna. Därför genomför MKFB kontinuerligt motiverade samtal och medverkar i olika myndighetskontakter. Vi samarbetar med advokater och kan hjälpa kvinnan få ett skickligt målsägarbiträde till brottmål och advokat till äktenskapsskillnad & vårdnadstvister.

Kontakta oss på

0766-55 55 59

kontakt@mkfb.se

Vill du ha stöd/råd eller är du kanske en orolig anhörig/vän så kan du kontakta Kvinnofridslinjen på tel 020-50 50 50 dygnet runt. Läs mer om Kvinnofridslinjen under "Behöver du hjälp" eller på Kvinnofridslinjens hemsida!