"han frågade ut mig om mina vänninors privatliv. sedan förbjöd han mig att umgås med dem och kallade dem för horaktiga. han kollade min mobil för att se att jag inte hade kontakt med någon som han inte godkände".

Anna

Hur våldet kan se ut

Våld i nära relationer kan anta många former: det kan vara såväl fysiskt som psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt och blir ofta allvarligare ju längre relationen pågår.

Psykiskt våld

Psykisk misshandel lämnar inga blåmärken och benbrott, men det knäcker ditt inre. Många kvinnor berättar att den psykiska misshandeln var värre än slagen och sparkarna. Det beror på att psykiskt våld bryter ner ens självkänsla. Psykiskt våld sker i syfte att dominera, kontrollera, kränka och förödmjuka den man utsätter. Våldet skadar den utsattes självkänsla och självtillit allvarligt. Den skadar även den fysiska hälsan och kan ge högt blodtryck, magsår, huvudvärk, muskelvärk, mag-tarmproblem etc. Du kanske även drabbas av psykisk ohälsa med symptom som depression, panikångest, sömnrubbningar, ätstörningar och självmordstankar. Det kan ta många år att repa sig efter man blivit utsatt för upprepande psykisk våld till skillnad från läketiden av fysiskt våld.

All personal på MKFB arbetar kontinuerligt med att förklara vad psykiskt våld är och med att hjälpa kvinnan att förstå vad hon blivit utsatt för genom samtal. Vi hjälper henne till att påbörja en själslig läkningsprocess genom att t.ex prata om känslorna skam och skuld som är vanligt att man som brottsoffer känner som ett resultat av våldet. Ibland kan det även vara så att kvinnan inte är redo för att se sin partner som en förövare utan vacklar i sitt beslut om att avbryta relationen. Vi samtalar då istället om t.ex. hur en sund relation kan se ut och uppmuntrar kvinnan att analysera sin egen relation och situation.

Fysiskt våld

Ett allvarligt hot mot säkerhet och hälsa. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) utgör våld i nära relationer ett allvarligt hot mot den utsattas hälsa och säkerhet. Förutom direkta fysiska skador kan det ge upphov till både psykisk och fysisk ohälsa. Våldet har även dödliga konsekvenser. Kvinnor som dödas av en partner har ofta utsatts för upprepat våld under en längre tid. Cirka 13 kvinnor dödas varje år i Sverige av en nuvarande eller tidigare manlig partner.

MKFB genomför hot och riskbedömningar på uppdrag av Socialtjänsten för att hjälpa kvinnan till en våldsfri framtid.

Sexuellt våld

Sexuella övergrepp kan vara många olika saker, alltifrån att bli berörd på ett sätt som har en sexuell innebörd till att bli utsatt för våldtäkt. Övergreppen kan vara blickar, ord, smekningar, att tvingas tillfredsställa någon sexuellt med munnen eller handen, vaginal eller anal penetration. Andra exempel på sexualiserat våld är att mot sin vilja bevittna olika former av sexuella handlingar eller att fotograferas eller filmas i ett sexuellt syfte.

Det är inte alltid självklart att en kvinna definierar sin upplevese som ett övergrepp eller en våldtäkt. Det finns många föreställningar om våldtäkt och sexuella övergrepp. Den allra vanligaste bilden är en våldsam bild med en okänd förövare som angriper en kvinna på en offentlig plats, medan den vanligaste våldtäkten i verkligheten sker inom hemmets väggar, av någon offret känner och det är oftast inte mycket fysiskt våld. Föreställningen om att våldtäkter främst handlar om överfallsvåldtäkter av okända gärningsmän är fortfarande utbredd, en bild som i stor utsträckning sprids och bekräftas av media. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) är dock dessa fall ovanliga. Vid åtta av tio anmälda våldtäkter är förövaren bekant med offret. 32 procent av de polisanmälda våldtäkterna har enligt statistiken skett inom en nära relation, detta trots att de brott där gärningspersonen är okänd för offret anmäls i högre grad. Merparten av de sexuella övergreppen sker inomhus, ofta i hemmet.

MKFB stöttar kvinnor som blivit utsatta för olika övergrepp genom att både ge kunskap om vad som är sexuellt våld men även att hjälpa kvinnan bearbeta sin känslor, upprätta en polisanmälan etc. Vi följer med och stöttar vid undersökningar och provtagningar m.m.

Materiellt våld

Materiellt våld kan bestå av materiell skadegörelse, exempelvis om våldsutövaren slår sönder möbler och andra saker i hemmet eller förstör eller tvingar den utsatta att själv förstöra ägodelar av särskild betydelse.

Våldsutövaren kan även kontrollera ekonomi och materiella tillgångar för att på så sätt öka isoleringen, utsattheten och försvåra för den våldsutsatta att lämna relationen.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld innebär att skaffa sig ett ekonomiskt övertag som medel att förtrycka sin partner. Det kan gälla rätten att ifrågasätta inköp, kräva något i utbyte mot pengar, undanhålla nödvändigheter, ge pengar när kvinnan varit ”snäll och foglig” och hålla inne med dem om hon inte ”sköter sig”.

En annan vanlig form av ekonomiskt våld är att kvinnan får skriva på banklån, sms-lån, telefonabonnemang eller avbetalningsköp för pengar och varor som mannen tar, men inte betalar, vilket leder till betalningsanmärkningar för kvinnan. Det gör att kvinnan när hon väljer att lämna våldet kan få svårt att skaffa sig bostad, egna abonnemang etcetera. Det hela syftar till att göra partnern osäker, underlägsen, beroende och kuvad. Materiellt våld kan vara en form av ekonomiskt våld även om det inte per automatik är detsamma.

MKFB hjälper kvinnor med olika kontakter såsom kronofogden, inkassobolag, banken, att öppna nytt bankkonto m.m. för att hjälpa henne till att få tillbaka kontrollen över sin ekonomi. MKFB kan även göra akuta utlägg för att t.ex. handla kläder, läkarbesök, köpa mediciner och vi kan låna ut ett tillfälligt bankkonto tills dess att hon har ett eget etc.