Översätt den här sidan

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsätt för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning. Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om. Deras uppgift är att lyssna och ge dig professionellt stöd. Hos dem kan du få praktiska råd så att du kan förändra din nuvarande situation och ta dig vidare. De som tar emot ditt samtal är socionomer eller sjuksköterskor med vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. De har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym. Du säger bara det du själv vill och orkar. Läs mera här!

Komma till MKFB 

För att kunna komma till MKFB behöver du bli beviljad en placering av Socialtjänsten eller Polisen. 


Kontakta oss på

0766-55 55 59

kontakt@mkfb.se