Översätt den här sidan

Tillsammans kan vi minska spridningen !


Att det pågår en pandemi har ingen missat. Vi arbetar aktivt i vårt boende med att minska risk för smittspridning på flera olika sätt. Vi erbjuder våra uppdragsgivare möjligheten till videokonferens i Zoom för ett personligare möte med sin klient och personal på boendet. 

Personalen & personaltäthet

Vi kommer fortsätta vara dygnet runt bemannade trots denna pågående pandemi!

Vår personalgrupp som arbetar i boendet har strikta förhållningsregler om när man får arbeta eller inte, dvs varje individ i personalgruppen ska vara symtomfri för att jobba. Vi följer givetvis rekommendationerna och tar Covid 19 på fullaste allvar. Vår personal testar sig vid behov utifrån vad rekommendationerna säger.

Det innebär att vi har lagt om vårt arbetssätt för att bekämpa en ev. smittspridning.  Detta sker först och främst genom att man naturligtvis ska vara helt symtomfri för att ens få komma till jobbet. Det innebär att vi stundvis inte är lika många från personalgruppen samtidigt på boendet. 

För att inte minska bemanningen  genom att ha personal hemma med symtom som för övrigt mår bra kommer personalen att arbeta en del hemifrån men hjälp av tekniken.  Vi arbetar t.ex med Zoom vilket möjliggör att man kan ha samtal "ansikte mot ansikte" med den placerade trots att man inte sitter på kontoret. Vi kan fortfarande ringa och maila i ärenden för den placerade och kan därmed upprätthålla kvalitén i vårt arbete.

Trots flera åtgärder så är det oundvikligt att vi inte alltid har den fulla bemanningen vi haft innan denna pandemi slog till. Vi hoppas därför att våra uppdragsgivare förstår att det inte alltid är så enkelt att " ta in mer personal" eller "kan ni inte köra hen/dem". Ibland går det inte att lösa på ett säkert sätt och vi tummar inte på personalens eller de placerades hälsa. 

Klienten

Vi arbetar aktivt i boendet med att minska smittspridning genom att hålla god hygien, sprita av ytor mm. Klienterna är ombedda att inte strosa i butiker etc. för att inte ta in smitta i boendet. Vid behov hjälper vi klienten till test-tagning för Covid-19. Skulle en klient testa positivt kommer denne få tillgång till egen toalett och dusch under sjukperioden samt rörelserestriktioner i boendet för att skydda de andra.


Kontakta oss på

0766-55 55 59

kontakt@mkfb.se

Vill du ha stöd/råd eller är du kanske en orolig anhörig/vän så kan du kontakta Kvinnofridslinjen på tel 020-50 50 50 dygnet runt. Läs mer om Kvinnofridslinjen under "Behöver du hjälp" eller på Kvinnofridslinjens hemsida!